Project & Programma Management

Uw voorliggende opgave
Het globale doel is helder. De weg waarlangs en invulling van details liggen nog open. Het wordt nog een opgave om de vele innovatieve ideeën te vertalen in een heldere analyse, structuur en (financiële) kaders. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak die het team helpt de doelen te bereiken en een sterke leider die draagvlak creëert en oplossingen realiseert. De directie stelt hoge eisen en heeft bijzondere verwachtingen.
 
Wie gaat dit oplossen ?
Wat u zoekt is een ervaren externe professional die uw team op de juiste koers zet, zelf meezeilt en ons allen naar de veilige haven loodst. Liefst iemand die gewend is te werken met gedreven, creatieve, slimme en veelal technische professionals. Bovendien een ervaren leider die goed mee kan praten over de techniek zonder zelf alle details te (willen) kennen. Iemand die gedragen wordt door de gehele organisatie en zo nodig ook de externe stakeholders of Raad van Bestuur.
 
Profielschets ideale kandidaat

  • Sterk in analyseren, structureren, organiseren en realiseren
  • Een meewerkend voorman op de werkvloer
  • Een bruggenbouwer naar senior management
  • Een sparring partner voor directies / DGA / RvC
  • Sterke analytische vaardigheden en gezond pragmatisme
  • Gericht op de oplossing van de op het oog schier onmogelijke opgave
  • Technisch opgeleid, gestructureerd, breed inzetbaar en communicatief
  • Bijzondere belangstelling voor innovatie trajecten en/of internationale teams en organisaties

Als u dit zoekt, neem dan contact met ons op. Wij pakken deze opdrachten graag aan!
 
Daarom Perventum
Op natuurlijke wijze sturen wij op concrete resultaten en houden goed oog voor tijd en budget. De uitdaging is daarbij de creatieve energie in het team maximaal tot uiting te laten komen. Met een ruime ervaring weten wij exact op welke wijze de stakeholders te betrekken en te informeren. Het team krijgt de credits daar waar ze die verdienen en wordt ook uit de wind gehouden wanneer dat noodzakelijk is. Samen zijn we trots op resultaat !

Meer over onze diensten, werkwijze en manieren