Diensten

 
Werkwijze
De rode draad bij het oplossen van vraagstukken en het uitvoeren van opdrachten loopt bij Perventum van analyseren en structuren via organiseren naar realiseren.
Meer in detail komt dit neer op:

  • Formuleren en scherp stellen van een doel of idee
  • Afbakenen van de grenzen, kaders en randvoorwaarden
  • De vraag stellen : is dit (wel) realistisch?
  • Interactief de organisatie bepalen
  • Draagvlak creëren bij alle betrokkenen
  • Samen weloverwogen werken naar de stip aan de horizon
  • Er is geen blauwdruk dus voortdurend plan evalueren en bijstellen

Door de ruime internationale ervaring in verschillende functies passen de volgende diensten goed bij het profiel van Perventum:

 
Onze manieren

Perventum analyseert, structureert, organiseert en realiseert. We besteden tijd, denkkracht, kennis en vaardigheid aan talentrijke teams en ondernemingen. Om dat te kunnen doen, kennen we onze wereld, lezen we, praten we, onderhouden we een netwerk en hebben we een professionele organisatie. We maken dus kosten. Dat noopt ons een vergoeding te vragen voor onze diensten. Wij rekenen in het algemeen met een vergoeding voor de tijd die we specifiek aan één opdracht besteden.

Over het bedrijfsmodel

We berekenen een uurtarief waarin alle bovenstaande kosten zijn verdisconteerd. We berekenen daarbij alleen de uren die we exclusief aan uw opdracht werken. Bij opdrachten met een korte doorlooptijd leveren we in een een paar uur een hoge toegevoegde waarde.

Tarieven

Onze uurtarieven variëren bij kortlopende en spoedeisende klussen tussen de €120,- en de €150,- excl. 21% BTW. Bij langer lopende opdrachten (langer dan 150 uur) zakt dat tarief naar tussen de €90,- en de €140,-. Algemene secretariële ondersteuning en reistijd brengen wij niet in rekening, tenzij er zeer specifieke opdracht gebonden activiteiten worden verwacht. Ook materiaalkosten brengen wij niet in rekening.
Niemand verdient bij ons meer dan wat de overheid ‘Balkenende norm’ is gaan noemen.

Inschatten en offreren


We hechten aan langdurige relaties. De verwachting over de output en outcome van ons werk en de vergoeding die we daarvoor ontvangen stemmen we daarom vooraf goed af. Daarbij werken we meestal op regiebasis: onze opdrachtgever bepaalt wanneer en hoe lang hij ons inzet en rekent de werkelijk bestede tijd af. Wij schatten vooraf zo goed mogelijk onze tijd in en scheppen er een eer in die afspraak ook na te komen. Bij duidelijk afgebakende opdrachten maken we graag een vaste prijsafspraak.

Reiskosten


Reistijd en reiskosten brengen wij niet apart in rekening. Deze zijn in het uurtarief verrekend. Er kunnen uitzondering zijn zoals internationale reizen, speciale vluchten of treinreizen die ad hoc onderdeel uitmaken van de opdracht en die niet in ons uurtarief bij offerteverzoek zijn opgenomen. Daarover maken we dan vooraf aanvullende afspraken.